Trenutne značajke

 • Pratite transakcije sa neograničenog kategorija i etiketa
 • Višestruki novčanici/računi
 • Više valuta sa konverzijom vrijednosti valuta
 • Budžeti i ciljevi
 • Praćenje dugova/posudbi
 • Popisi za kupovinu
 • Statistike po tjednu, mjesecu, godini, globalno i više
 • Pretraga povijesti transakcija
 • Transakcije obveza da bi pratili razne obveze (npr. porez)
 • Sigurnosno kopiranje u datoteku ili Google Drive
 • Čuvajte kartice vjernosti unutar aplikacije
 • Bilješke, kalkukator, qr/barkod skener, i još više …

Nije potreban račun/registracija ili pretplata/plaćanje, sve značajke su dostupne besplatno

Planirane značajke

 • Subscriptions/Bill and other reminders
 • Locations tagging for transactions
 • Poboljšane statistike
 • Izvještaji
 • Povezivanje kontakta sa kontaktima u vašem uređaju
 • Automatsko sigurno kopiranje i dnevni podsjetnici za iOS
 • Izvoz u SCV i moguće drugi formati da možete uvesti svoje podatke u Google Tablice, Excel …

I još puno više poboljšanja i značajki

BILJEŠKE

 • Slike apliokacije ne predstavljaju aplikaciju identično jer stalno poboljšavamo aplikaciju.